Ulvefot.com - Duane Loken

Brev fra Duane

 • Oktober 2007. Først på engelsk, og deretter oversatt til norsk. Dette ble sendt ut som nyhetsbrev:

  Hello, this is Duane,

  And I just want you all to know that I really appreciate all the comments that you have made. So many of you have really interesting and funny things to say, and I think you're all great and wonderful people, for spending time on this site.

  Annie allways sends me your e-mails and guestbook posts and I do read them, sometimes several different times. I can honestly say I have never thrown any of them away. So for all of you wonderful people out there, thank you very much.

  One of you wonderful ladies (Annie says: It was Eostara, in a September 20 guestbook post) suggested I sing a Jim Crocie song called "Time in a bottle". It's a very beautiful song and I've been thinking maybe we could do a very intimate little production, like an unplugged version of it. We're thinking of making it an unplugged recording with video shot at the same time. If I do this, I would also like to know what other songs you folks would like to hear me sing as an unplugged version, and I'd also like to know why. How and why you feel about things relating to music is important to me. So that's why you're reading this now. And if you are reading it, thank you very much.

  Just so you know. I'm sitting here in my chair in California, dicating this to Annie over the phone. She's working very hard typing this. She's typing this and I can hear her fingers hitting the keys. And she also has a bad cold, and I can just imagine her nose running all over the keyboard. You can tell that we take your comments and your suggestions very seriously. Now Annie's gotta go wipe off the keyboard. I wanna thank all you very much again for your support, your great comments and great wishes. I wish all the same back to you.

  Love from Duane.
  Thank you.

  Annie says: Duane would like for you to post your comments and suggestions in the guestbook.

  ---------------

  Hei, dette er Duane,

  Jeg ønsker bare at dere alle skal vite at jeg virkelig setter pris på alle kommentarene dere har kommet med. Så mange av dere har virkelig interessante og morsomme ting å si, og jeg synes dere alle er fantastiske mennesker, siden dere tilbringer tid på denne hjemmesiden.

  Annie sender alltid deres eposter og gjestebokposter og jeg leser dem virkelig, noen ganger flere ganger. Jeg kan ærlig si at jeg aldri har kastet noen av dem. Så til alle dere fantastiske mennesker der ute, tusen takk skal dere ha.

  En av disse fantastiske kvinnene (Annie sier: Det var Eostara, i en gjestebokpost fra 20 september) forslo at jeg skulle synge en sang av Jim Crocie som kalles "Time in a bottle". Det er en veldig vakker sang og jeg har tenkt at vi kanskje kunne gjøre en veldig intim liten produksjon, som en "unplugged" (akustisk) versjon av den. Vi tenker på å lage en unplugged innspilling med video spilt inn samtidig. Om jeg gjør dette, skulle jeg gjerne visst hva slags andre sanger dere ville like å høre meg synge som en unplugged versjon, og jeg vil også gjerne vite hvorfor. Hva og hvordan dere føler det angående ting som relaterer til musikk er viktig for meg. Så det er derfor dere leser dette nå. Og om du leser det, takk skal du ha.

  Bare så dere vet det - jeg sitter her i min stol i California, og dikterer dette til Annie over telefonen. Hun jobber veldig hardt med å skrive dette. Hun skriver dette på PC og jeg kan høre fingrene hennes slår på tastene. Og hun har også en hard forkjølelse, og jeg kan forestille meg nesen hennes renner over hele tastaturet. Du skjønner vi tar alle kommentarene og forslagene deres veldig alvorlig. Nå må Annie gå og tørke av tastaturet. Jeg ønsker å takke dere alle sammen veldig igjen for deres støtte, deres fantastiske kommentarer og gode ønsker. Jeg ønsker det samme tilbake til dere.

  Kjærlige hilsener fra Duane
  Takk skal dere ha.

  Annie sier: Duane ønsker at dere poster kommentarer og forslag i gjesteboken.
 • Juli 2007: Jeg fikk akkurat tak i Duane på telefon, da Gylne Tider programmet begynte. Han dikterte en melding for dere. Jeg legger den opp på engelsk, og legger til en oversettelse under:

  When I was there the newspapers talked about a comeback. In my mind it was never a comeback, because my heart and wishes to return to Norway had never left the country. Only my body left. My spirit stayed in Norway. Being able to appear on Golden Times and as a result of that show, being also able to reunite with old friends, was one of the greatest experiences of my life. We have been making plans to try and begin some kind of followup adventure, which of course would involve music and performance. But with all things, a lot of time has passed. It takes the support and great effort of businesses to see the value of this. There are a few people who have expressed interest to work towards this adventure, but unforuntately any good thing takes time. I ask you all to please be more patient, knowing that I'm very grateful for your interest and your support of me. I will post an audio message on the website in the near future, so you know this is me talking and how I truly feel. So I wish you all the very best. Thank you for your e-mails. Annie sends them to me and I actually read them. I enjoy your words, encouragement and support very much.

  Geir Hamnes at Best Company has been very busy with many important projects, and he and I are in seripus discussion as to how to best continue this. If any of you wish to contact him, and let you know that you support me, I would deeply appreciate that. In the meantime, I hope you enjoy seeing Golden Times again, and look forward to the next release of the next song - and seeing you all again, hopefully very soon. Most sincerely and with a lot of love and gratitude - Duane.

  Her er oversettelsen - gjort raskt og gæli:

  Da jeg var der snakket avisene om et comeback. I mine tanker var det ikke et comeback, for mitt hjerte og ønsker om å returnere til Norge hadde aldri forlatt landet. Bare kroppen min dro. Sjelen min forble i Norge. Det å få være med på Gylne Tider og som et resultat av det showet, å være i stand til å igjen komme i kontakt med gamle venner, var en av de største opplevelsene i mitt liv. We har jobbet med planer om å forsøke å gjøre noe slags oppfølgereventyr, som selvsagt ville inkludere musikk og opptredener. Men som med alle ting, har det gått lang tid. Det trengs støtte og stor insats fra businesses for å se verdien i dette. Det er noen få mennesker som har uttrykt interesse for å jobbe for å oppnå dette eventyred. Men desverre tar alle gode ting tid. Jeg håper dere alle vil fortsette å være tålmodige. Vit at jeg er veldig takknemlig for deres interesse og støtte. Jeg kommer til å legge opp en lydmelding på nettsiden snart, så dere vet at dette er meg som snakker, og at det er slik jeg virkelig føler det. Så jeg ønsker dere alt det beste. Takk for e-mailene. Annie sender dem til meg og jeg leser dem faktisk. Jeg liker deres ord, oppmuntring og støtte veldig mye.

  Geir Hamnes på Best Company har hatt det travelt med mange viktige prosjekter, og han og jeg diskuterer seriøst hvordan vi best skal fortsete dette. Om noen av dere ønsker å kontakte han, og la han vite at dere støtter meg, så vil jeg være dypt takknemlig for det. I mellomtiden håper jeg dere liker å se Gylne Tider igjen, og ser fram i mot neste utgivelse av den neste sangen - og å se dere alle igjen, forhåpentligvis veldig snart. Dyptfølt og med mye kjærlighet og takknemlighet - Duane.
 • Julehilsen fra desember 2006, på en MP3 fil.

Meny

Hjem Nyheter Biografi Galleri Musikk Film og TV Media Ofte spurte spørsmål Linker Kontakt English website