Ulvefot.com - Duane Loken

Videoklipp

Vi kommer til å vise flere videoklipp her etterhvert. Det er mulig vi bare vil ha ett klipp oppe om gangen, så vær så snill å laste ned filene om du ønsker å se dem ofte. Sjekk tilbake hver uke for å se om vi har nye videoklipp!

Duane var på God Kveld Norge Lørdag 2 desember 2006. Vi måtte fjerne klippet fra "I Ville Vesten/Macahans" for å kunne vise innslaget her.


Link til filnedlasting - fikset linken (høyreklikk og lagre som). Vær så snill å lagre videoen på din egen maskin om du ønsker å se den mange ganger!

English about video clips

We'll show more video clips here over time. It's possible we'll only have one clip available at a time, so please download the files if you want to see them often. Check back here every week to see if we have new video clips!

Duane was on the show "Good Night Norway" Saturday December 2, 2006. We had to remove the clip from "How The West Was Won" in order to able to show the segment here.

Link to file download - fixed (right click and save as). Please save it to your own machine if you want to see it over and over!